Zárbetét-Lakat Webáruház
    Mobil biztonság
    Őrzés-Védelem
    Magánnyomozás
    Tűzvédelem
    Munkavédelem
    Távfelügyelet, Biztonságtechnika
    Környezetvédelem, Energetika
    ADR tanácsadás
    Létesítményüzemeltetés
    Oktatás
    Engedélyek, oklevelek
    Elérhetőségeink
 
Minőségpolitika

A Polgári Biztonságvédelmi Szolgálat Kft. minőségpolitikája


Legfontosabb céljaink

A Polgári Biztonságvédelmi Szolgálat Kft. (PBSZ KFT) által nyújtott szolgáltatások minőségének legfontosabb jellemzője, hogy megbízó biztonságvédelme a legszínvonalasabban valósuljon meg a képzésekben résztvevők a legeredményesebb oktatást tapasztalják meg.

A legkedvezőbb és egyben legbiztonságosabb konstrukciós feltételeket megteremteni, a törvényekből fakadó oktatási és biztonságvédelmi követelményeknek, a megbízók igényeit maradéktalanul, pontosan és szakszerűen kielégíteni.

Minőségügyi célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségügyi rendszert fejlesztettünk ki, vezettünk be tartósan működtetjük. A vezetés a minőségügyi rendszert folyamatosan korszerűsíti, hogy hosszú távon megfeleljen a törvényesség követelményeinek és a megbízók igényeinek.

Ennek érdekében az intézmény vezetősége az alábbi alapelvek mellett kötelezi el magát:

  • Eleget teszünk a jogszabályi követelményeknek.
  • A piaci igények szerint rugalmasan és rendszeresen fejlesztjük aktuális képzési kínálatunkat, gyakorlatorientált képzési formák, korszerű tartalmú és modulrendszerű tematikák és oktatási módszerek kialakításával és megvalósításával.
  • Elvárjuk, hogy az oktatóink ismerjék és alkalmazzák a legfrissebb szakmai ismeretanyagot, betartsák a minőségbiztosítási rendszerben leírtakat. Legyenek tudatában, hogy munkájuk minősége, alapvetően befolyásolja intézményünk megítélését.
  • Az oktatás magas színvonalát az alkalmazott tananyagok minőségének és a képzés technikai hátterének rendszeres ellenőrzésével a tapasztalatok visszacsatolásával és fejlesztésével is biztosítjuk.
  • A képzésben érintettektől kapott elégedettségi visszajelzések alapján a fejlesztési javaslatokat a gyakorlatba a lehető leghamarabb átültetjük.
  • Minőségpolitikánkat - kapcsolódó minőségcéljainkat - alkalmazottaink bevonásával alakítjuk ki, és a vezetés által elfogadott változatot ismertetjük számukra.

A tulajdonosok és a vezetők a minőségügyi rendszer eredményes működtetését személyes feladatuknak tekintik. Tudatában vannak a Társaság szolgáltatásainak minőségéért és megbízhatóságáért viselt felelősségüknek, ezért a minőségügyi rendszer céljának tartják az oktatási és a biztonságvédelmi tevékenységek teljes körű szabályozását. A vezetés, a minőséggel összefüggő feladatként kezeli a személyzet folyamatos képzését és ellenőrzését, valamint az önértékelésen alapuló rendszer folyamatos fejlesztését.

A Társaság. minden munkatársa ismeri, érti és sajátjának érzi a minőségpolitikai célkitűzéseket, ezeket a Minőségügyi kézikönyvben és az eljárási utasításokban rögzített követelmények szerinti felelősségteljes munkával kívánja megvalósítani.

Társaságunk valamennyi tagja érti és tudatában van a képzéssel és a biztonságvédelmi feladatokból származó felelősségünkkel. Munkatársainktól elvárjuk, hogy a napi és a hosszú távú tevékenységükkel járuljanak hozzá az általunk közvetíteni kívánt magas színvonalú értékteremtő képzési és biztonságvédelmi folyamatok megvalósításához.

Kiemelten fontosnak tekintjük hallgatóink teljes körű bevonását a minőségirányítási rendszerünkbe a képzési folyamat teljes vertikumán keresztül.

A Társaság minden beszállítójától és alvállalkozójától elvárja, hogy az együttműködés során a minőségügyi rendszerében előírtakat figyelembe vegye. A vezetés az üzleti partnerei számára biztosítja, hogy a minőségügyi rendszer dokumentumaiba betekintsenek és meggyőződjenek a rendszer működésének hatékonyságáról.

Minőségpolitikánk nyilvános, megtekinthető.


Nyíregyháza, 2015. január 10.


Mandrik István
ügyvezető igazgató 

Minőségpolitika  -    -  Szakmai elismerések
Copyright 2011. PBSZ Kft. Minden jog fenntartva. Control-C 95 Bt. - webdesign