Zárbetét-Lakat Webáruház
    Mobil biztonság
    Őrzés-Védelem
    Magánnyomozás
    Tűzvédelem
    Munkavédelem
    Távfelügyelet, Biztonságtechnika
    Környezetvédelem, Energetika
    ADR tanácsadás
    Létesítményüzemeltetés
    Oktatás
    Engedélyek, oklevelek
    Elérhetőségeink
 

Munkavédelem


Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink:

  - Munkavédelmi szabályzat, kockázatértékelés elkészítése és aktualizálása
  - Gépek, berendezések, munkaeszközök üzembe helyezése és azok időszakos
    felülvizsgálata
  - Munkavédelmi oktatások megtartása, azok dokumentálása
  - Munkavédelmi szemlék megtartása, a hiányosságok feltárása
  - Közreműködés munkavédelmi szakhatósági ellenőrzéseknél
  - Munkabalesetek kivizsgálása
  - Szaktanácsadás
  - Minden olyan szolgáltatás ellátása, amely a munkavédelem tekintetében
    felmerülhet


Általános munkavédelmi feladatok:

Az egyes munkaterületeken a Megbízó által végzett tevékenységet munkavédelmi szempontból – a Megbízóval előzetesen egyeztetett időpontokban – rendszeresen ellenőrzi. Együttműködve a Megbízó által foglalkoztatott a foglalkozás- egészségügyi orvossal, javaslatot tesz a biztonságos munkakörülmények, az egészséges munkavégzés feltételeinek kialakítására, megtartására, fejlesztésére.

Évente két alkalommal munkavédelmi szemlét szervez, és azon részt vesz. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz. Munkavédelmi ellenőrzés során észlelt szabálytalanságok miatt – a szabálytalanság veszélyességéről, jellegétől függően – bármely gépet, berendezést, munkafolyamatot leállíthatja, a helyszínen dolgozó személyek tevékenységét felfüggesztheti a Megbízó egyidejű értesítése és a munkavédelmi hiányosság megszüntetésének kezdeményezése mellett. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos szakmai véleménye alapján javaslatot tesz az elsősegély helyek kijelölésére.

Évente értékeli a munkavédelmi helyzetet, aktualizálja a Megbízó Munkavédelmi Szabályzatát. Elkészíti (elvégzi) éves felülvizsgálatát a kockázatértékelésnek. A munkavédelmi szabályzatot évente felülvizsgálja és a jogszabályváltozásoknak megfelelően a szükséges módosítások végrehajtását kezdeményezi. A Megbízó munkaterületeire vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghatározza a szükséges egyéni védőeszközöket, ellenőrzi azok kiadását, használatát. A munkavédelmi oktatási anyag kidolgozása, és átadása útján gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a munkavédelmi szabályzat előírásait megismerjék, a munkavédelmi előírásokat betartsák. A Megbízó vezetői részére alap- és az ismétlődő biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatást tart, továbbá a Megbízó állományába került új alkalmazottak és a tartós távollétről visszajövők részére munkavédelmi oktatási anyagot készít. Javaslatot tesz- igény szerint a Megbízó éves költségvetéséhez kapcsolódó munkavédelmi célú költségekre. Biztosítja az oktatási anyagot, elvégzi az oktatási anyag szükség szerinti aktualizálását. Az elvégzett oktatások számára nyilvántartásokat fektet fel.

Kivizsgálja a munkabaleseteket és foglalkozási megbetegedéseket, azokat nyilvántartásba veszi, baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, jogszabályi előírás esetén gondoskodik a hatósági bejelentésről. Részt vesz a munkabalesettel kapcsolatos kárigény elbírálásában. Részt vesz az új, illetve felújított munkahelyek, (épületek) üzembe helyezési bejárásában, a feladatkörébe tartozó munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot elvégzi. Vállalja, hogy telefonon történt értesítést követően egyeztetett időpontban a baleset helyszínén megjelenik és megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket, továbbá javaslatot tesz a baleset, foglalkozási betegség megelőzésére. Javaslatot tesz a Megbízó vállalkozókkal kötendő szerződéseiben rögzítendő munkavédelemmel kapcsolatos követelmények és felelősség meghatározására. Alkoholszondás vizsgálatot végezhet a Megbízó felkérése alapján. Kezdeményezi a munkavégzésre alkalmatlan dolgozó munkavégzéstől való eltiltását.

Nyilvántartja és megőrzi az intézkedési jogkörét érintő iratokat, dokumentumokat. Figyelemmel kíséri a munkavédelem kapcsán megjelent jogszabályváltozásokat, intézkedik azok érvényre juttatásáról. A tudomására jutott rendellenességekről haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. A munkavédelmi feladatok hatékony ellátása érdekében kapcsolatot tart a munkavédelmi felügyeleti szervekkel és a munkavédelmi szakhatóságokkal. Hatósági ellenőrzés esetén annak a Megbízó részéről történő biztosításában és lebonyolításában részt vesz.


munkavédelem
 

Minőségpolitika  -    -  Szakmai elismerések
Copyright 2011. PBSZ Kft. Minden jog fenntartva. Control-C 95 Bt. - webdesign